Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển Jun88

Jun88 là công ty kinh doanh và công nghệ với hệ sinh thái hơn 30 triệu người dùng và 8 công ty con thành viên hoạt động trong 3 lĩnh vực chủ đạo : Truyền thông Giải trí, Công nghệ Tài Chính và Bất động sản

Giới thiệu

Truyền thông giải trí

Công nghệ tài chính

Bất động sản

30000000

Khách hàng

5000

Nhân viên

8

Công ty thành viên

Con Người Jun88

Với Jun88 company, đội ngũ là nhân tố quan trọng nhất, đóng vai trò thiết yếu với sự thành công của công ty. Văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò là “máu”, nuôi dưỡi và phát triển tổ chức từ trong cốt lõi

Xem thêm